GO UP

Način podnošenja prigovora i potrošačkih pritužbi

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) i članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15.), obavještavamo korisnike usluga da prigovor ili potrošačku pritužbu na obavljene usluge mogu podnijeti na sljedeće načine:

– neposredno u prostorijama Agencije

– putem pošte na adresu Borovci 17a, 10000 Zagreb, Hrvatska

– putem elektronske pošte na adresu [email protected]

 

Korisnik usluge je dužan surađivati s Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora ili pritužbe te dostaviti svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za rješavanje istih.

U pisanom prigovoru potrebno je navesti:

– ime i prezime korisnika usluge

– adresu korisnika usluge

– telefon korisnika usluge

 

Svi osobni podaci navedeni u prigovoru bit će pohranjeni sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i neće biti upotrijebljeni u druge svrhe.

Odgovor na Vaš prigovor ili potrošačku pritužbu dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja istog.